• Hem

Fiber

Bakgrund fiber

Fiber som bärare av telekommunikation är förhållandevis nytt, men att använda ljus för att kommunicera går tillbaka ända till mänsklighetens vagga. 1970 gjorde man de nödvändiga upptäckterna för kunna överföra information via fiber och idag känner vi inte till något bättre sätt att kommunicera vad gäller avstånd och överföringshastighet.  De två tekniker som är vanligast hos användare i Helgum är idag ADSL och mobilt bredband. En lite bakgrund för dessa två medier kan vara på sin plats också.

ADSL

För ADSL så används det befintliga telefonnätet, d.v.s. koppar som bärare för kommunikationen. Ett problem med koppar är att man tappar överföringshastighet när avståndena blir för höga. För 2Mbit/s ligger gränsen på ungefär 6 km men man kan komma upp i hastigheter på 50 Mbit/s om man inte har längre än 1 km till stationen. För oss i Helgum behöver man alltså bo på rätt ställe för att kunna få högre hastigheter.

En annat problem med koppar är att det är en föråldrad teknik som är på väg bort. Telia har sedan tidigare sagt att man hoppas kunna avveckla de befintliga kopparnätet till 2020. Detta går hand i hand med regeringens mål att 90% av befolkningen ska ha tillgång till fiber 2020. Nu kommer man troligtvis inte hinna avveckla kopparnätet till 2020, men på sikt så kommer det helt att försvinna.

Mobilt bredband

Det kanske vanligaste idag är att man har tillgång till mobilt bredband. Det första 4G-nätet driftsattes 2006 och idag är täckningen över Sverige förhållandevis god. Det är vanligt att man kommer upp i hastigheter på 20 Mbit/s här i Helgum. Detta räcker för gott och väl för vanliga användare.

Ett stort problemet med mobilt bredband är att man delar på bandbredden med andra användare. Man är alltså aldrig lovad en viss överföringshastighet. Är man ensam att surfa vid ett givet tillfälle så kommer man att ha bra överföringshastighet. Om det är många som surfar så kommer det att uppfattas som segt eller inte ens fungera.

Prismässigt så har priserna ökat något de senaste åren. Detta beror på att folk abonnemangen har tak för hur mycket data som får skickas. Ett vanligt exempel är att man har en pott på 20 Gb data för en månad. Detta kan jämföras med att vara ungefär 20 timmars tittande på SVT play med något sämre kvalitet. Tar det slut på potten så kan man köpa till mer och detta är i regel dyrt.

En annan stor nackdel med mobilt bredband är accesstider, d.v.s. hur snabbt ett anrop skickas till masten. Detta är beroende på hur långt man är från masten och vad det är för väder. För 4G har man i regel accesstider på 100-200ms. Detta kan låta lite, men jämför man med fiber så har man i regel accesstider på 2-4 ms.

Mobilt bredband är alltså ett alternativ som inte är en konkurent till fiber. Både prismässigt och prestandamässigt så är det inte ens i närheten av att kunna konkurera. Även om man bara har 10 Mbit fiber så kommer det att kännas snabbare än 4G när man surfar. Däremot kan det vara ett bra komplement till fiber om man vill ha tillgång till internet även i sommarstugan.

Kostnad

Beroende på vad man idag använder för tjänster så kan det bli både billigare och dyrare med fiber. Utvecklingen går dock åt att vi konsumerar allt mer tjänster över internet och behöver bättre och bättre uppkoppling. På samma sätt som att vi idag tycker att det är en självklarhet att ha tillgång till el så kommer är det för många idag också en självklarhet att ha tillgång till snabbt internet. Det pris på 13000 kr vi har blivit erbjudna är väldigt billigt i förhållande till vad vi får. Även om det bara skulle vara tillgång till fast telefoni så är det en väldigt billig livförsäkring att ha en fast telefon hemma. Vi vet alla att den mobila telefonin inte fungerar till 100% här i Helgum, och täckningen är avsevärt mycket sämre än vad den var tidigare.

Det pris som vi fått på 13000 kr kommer vi aldrig att få igen om man inte har väldigt tur. Råkar man bo vid en av de stationerna som sätts ut så kommer man inte behöver gräva något, men bor man en bit ifrån så kommer man att behöva stå för hela grävningen själv. Är man dessutom på fel sida vägen så kommer det att dra iväg i kostnad väldigt snabbt. Snittkostnaden för att dra in fiber i ett hus är nånstans mellan 50-90.000 kr baserat på tidigare projekt som Sollefteå stadsnät genomfört. Väljer man att inte installera nu så måste man alltså räkna med den kostnaden om man vill installera senare. Detta gör att det kan bli svårt att få sälja sitt hus den dag man väljer att göra det. Även om man inte själv inte använder internet i någon större utsträckning så chansen stor att en potentiell köpare av huset är det.

Varför fiber?

Sammantaget är ett svar på varför man ska installera fiber hemma väldigt komplex. Det är en kostnad som man kan anse är dyr när man inte riktigt förstår vad det är man får tillgång till.

I grund och botten så kan man jämföra det med att ha tillgång till vatten och el hemma, något som är en självklarhet för de allra flesta här i Sverige. När telenätet byggdes under 1900-talet så var det infrastruktur som staten investerade i. Den direkta kostnaden för slutkund var alltså väldigt låg i och med att nätet byggdes med hjälp av skattepengar. Idag är det inte så. Fiber är en investering som användaren själv måste betala för.

Tidigare hade Telia (tidigare televerket) ett samhällsansvar att alla skulle kunna få tillgång till fast telefoni var de än bodde. Detta är borttaget på 2000-talet och finns idag inte. Telia har alltså all rätt att när som helst stänga ner kopparnätet om andra rimliga alternativ finns tillgängliga. I och med att fiber kommer att grävas ner i Helgum så kommer alltså Telia kunna stänga ner kopparnätet och hänvisa kunderna till fiber istället.

Att installera fiber handlar alltså inte bara om att få tillgång till en bättre internetförbindelse, det handlar i lika stor grad om att ha tillgång till de saker man har idag. Vill man ha en fast telefon så är man på sikt tvingad att installera fiber. Fast telefoni är också något som i praktiken är ett krav för att få ett trygghetslarm.

Det finns också indikationer på att man TV är på väg åt samma håll. Idag ställs allt högre krav på att sändningarna ska vara av hög kvalitet. Antalet kanaler per satellit har redan idag krympt. Har man idag 40 kanaler med ”vanlig” kvalitet så kommer kommer man ha tillgång till 10 kanaler med 4K. Med fiber har man inte detta problem då överföringshastigheten redan idag är så pass överdimensionerad så att man kan hantera HD- och 4K-sändningar utan problem.