• Hem

Fågelliv & Fågeltorn

Mer informa

Fågeltornet i Rådom

Fågeltornet i Rådom

Fågellivet i deltat präglas av andfåglarna. Även doppingarna utgör en vanlig syn i deltat.

Vadarna representeras inte av något större antal. Av vitfågel syns mest skrattmås men fiskmås och fisktärna har även observerats.

De enda rovfåglarna som noterats i deltat under inventeringen är blå kärrhök, duvhök, jorduggla och sparvhök.

Läs  mera här:

http://www.sofnet.org/fagellokaler/solleftea/helgumssjons-delta/