• Hem

Flottarleden/Finnåleden

Leden är ca 23 km lång och nås från flera bilvägar om man vill gå kortare sträckor.

Karta finns vid början och slutet av leden.

Förkortning: Vsk =vindskydd.

Leden är den gamla flottarleden och utgår från Runåberg 

via Prästflovägen. Leden följer Runån ner till Norrsjön o Sörsjön, där det finns ett Vsk, den följer vidare Finnån, till Sjötjärn och Sjötjärndammet.

Leden fortsätter längst Finnån ner till Finnsjön, och Finnån igen,via Helgumsbodarna/Finnsjödammet, och Finnåberg, där finns ytterligare ett Vsk. Fortsätter till Musksjön, med Vsk, förbi Musksjödammet,

Finnån nedströms, ett Vsk ca 250 m från leden. Leden viker där av ner mot Visjön, runt den och slutar /börjar vid Finnåbergsvägen

Runt Visjön är det våtmark, med ett rikt fågelbestånd.Dessutom finns det efter leden många olika bestånd av skog o ängsmark, från fina pelarsalar av tall till områden av död skog och en del väldigt gamla träd.Leden går på många ställen väldigt fint, på höga åsar, med vacker utsikt.

Utefter den gamla flottleden ser man: fångsgropar, platser där det legat flottningsdammar, sågverk, fäbovallar mm. 

Längst leden finns många nya broar över åarna, och all våtmark är spånglagd

Kontaktperson: Sören Norman tel   070 3108005

Bilder tagna av Sören N.

3 foto Soren Norman

Vid Rester av Runådammen

2 foto Soren Norman

 

4 foto Soren Norman

5 foto Soren Norman

6 foto Soren Norman

Flottfärd på Finnsjön.

Dammkojan

Dammkojan vid Finnådammen, ägs av Helgums Hembygdsförening kontakta Thommy Edlund tel. 0620-40223